قوانین و مقررات

بسمه تعالی قوانین و مقررات حاکم بر رندر فارم چابک به منظور ارتباط درست با کارفرمایان عزیز مجموعه، ابتدا بایستی موارد زیر مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه تمامی موارد زیر در قرارداد رندر ذکر خواهد شد، ادامه فرآیند به مفهوم پذیرش تمامی موارد زیر می باشد.

تماس با ما

جهت پرسش و یا هماهنگی میتوانید در ساعات اداری با شماره تلفن 88394685 تماس حاصل فرمایید